Flydende havnekontor og oplevelsesrum i Svendborg Havn

I 2008 og 2009 opførte Jobi Group A/S to flydende og funktionelle maritime bygninger på Svendborg Havn, henholdsvis det 300 m2 store havnekontor samt oplevelsesrummet ”Bølgen”.

Begge disse bygninger er i dag udover deres daglige funktionalitet ikoniske maritime havneattraktioner i Svendborg.

Bygningerne blev skabt i et tæt samarbejde mellem Svendborg Havn, Jobi Group A/S samt arkitekterne, hvorefter Jobi Group A/S opførte projekterne i totalentrepriser.

Jobi Group A/S er en top professionelt virksomhed, der bl.a. kendetegnes ved at levere sublimt skibs- og bådebyggeri, hvor alle detaljer udføres i den højeste håndværksmæssige kvalitet. Herudover er de pålidelige og humørfyldt samarbejdspartner, som man kan stole på i alle henseender.

I øvrigt er Jobi Group A/S blandt en af meget få virksomheder i Danmark, som har realiseret husbådsbyggeri.

At vælge Jobi Group A/S som samarbejdspartner er det sikreste valg for et succesfyldt projekt / byggeri.

Hans Søby, Havnemester
Svendborg Havn, Færge- og Sundfart
 

Erhvervsbyggeri i Svendborg

”Svendborg Havnekontor” er en 300m2 stor flydende bygning i 2 etager. Stueplanet er indrettet med servicefaciliteter til byens gæstesejler (10 bade- og toiletrum, vaskeri, opvask samt informations- og servicerum), mens 1. salen er kontor for havneadministrationen, der administrere og servicere det maritime Svendborg.

Havnekontoret blev tildelt Svendborgs arkitekturpris i 2008.

”Bølgen” er et ca. 250m stort flydende oplevelsesrum placeret midt i Svendborg Havn – Byens flydende kultur-ø, hvoromkring lystsejlerne fortøjer deres skibe.

”Bølgen” blev tildelt Svendborgs arkitekturpris i 2009.

Svendborg Havnekontor

Svendborgs flydende havnekontor med badefaciliteter

Bølgen

Den flydende scene i Svendborg Havn kaldet Bølgen